Apr 26, 2013 Granbury, Tx. ,
Friday
The Brazos Smokehouse